Tjänster

Vi projekterar och utför elinstallationer inom kontor och bostäder, såväl som nybyggnation och ombyggnad inom Storstockholmsområdet. Ljus & Kraft vänder sig både till företag och privatkunder. Våra tjänster omfattar installation av belysning, kraft, värme, nätverk och fiber. Vi lägger ner mycket omsorg på att installationen skall motsvara högt ställda krav. Elinstallationen utförs endast av välutbildade och behöriga elektriker. Ett stort antal kvalitetskontroller görs under hela produktionsprocessen, från val av produkter till montering och avprovning.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.